Afspilning af panoramabilleder

Produktet ruller automatisk et panoramabillede fra start til slut.

  1. Tryk på (Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand.
  2. Vælg det panoramabillede, som skal afspilles, vha. kontrolhjulet og tryk på midten for at starte afspilning.

    • For at sætte afspilningen på pause skal du trykke på midten igen.
    • For at rulle panoramabilleder manuelt skal du trykke øverst/nederst/til højre/venstre under pause.
    • For at vende tilbage til visning af hele billedet skal du trykke på MENU-knappen.

Bemærk!

  • Panoramabilleder optaget med et andet produkt kan muligvis blive vist i en anden størrelse end den faktiske størrelse, eller rulles muligvis ikke korrekt.