Punkt f. punktmåling

Indstiller, om punktmålingspositionen skal koordineres med fokusområdet, når [Fokusområde] er indstillet til [Fleksibelt punkt] eller [Udvidet fleksib. pkt.].

  1. MENU (Kamera- indstillinger1) → [Punkt f. punktmåling] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Centrum:
Punktmålingspositionen koordineres ikke med fokusområdet, men måler altid lysstyrken i midten.
Kobl til fokuspunkt:
Punktmålingspositionen koordineres med fokusområdet.

Bemærk!

  • Når [Fokusområde] er indstillet til andet end [Fleksibelt punkt] eller [Udvidet fleksib. pkt.], er punktmålingsposition fastlåst til midten.
  • Når [Fokusområde] er indstillet til [Sporing: Fleksibelt punkt] eller [Sporing: Udvidet fleksib. pkt.], koordineres punktmålingspositionen med sporingens startposition, men koordineres ikke med sporingen af motivet.