Lydoptagelsesniveau

Du kan justere lydoptagelsesniveauet, mens du kontrollerer lydniveaumåleren.

  1. MENU (Kamera- indstillinger2) → [Lydoptagelsesniveau].
  2. Vælg det ønskede niveau vha. den højre/venstre side af kontrolhjulet.

Detaljer om menupunkt

+:
Skruer op for lydoptagelsesniveauet.
-:
Skruer ned for lydoptagelsesniveauet.
Nulstil:
Stiller lydoptagelsesniveauet tilbage til standardindstillingen.

Tip!

  • Når du optager lydfilm med høje lydstyrker, skal du indstille [Lydoptagelsesniveau] til et lavere lydniveau. Dette gør dig i stand til at optage mere realistisk lyd. Når du optager lydfilm med lavere lydstyrker, skal du indstille [Lydoptagelsesniveau] til et højere lydniveau for at gøre det nemmere at høre lyden.

Bemærk!

  • Uanset [Lydoptagelsesniveau]-indstillingerne fungerer begrænseren altid.
  • [Lydoptagelsesniveau] er kun til rådighed, når optagetilstanden er sat til filmtilstand.
  • [Lydoptagelsesniveau] er ikke til rådighed under optagelse i slowmotion/hurtigmotion.
  • [Lydoptagelsesniveau]-indstillingerne anvendes til både den interne mikrofon og (mikrofon)-terminalindgangen.