Indstiller metoden for spring mellem billeder (Indst. f. billedspring)

Indstiller hvilken vælger og metode, som skal anvendes til at springe mellem billeder under afspilning. Du kan hurtigt finde beskyttede billeder, eller billeder som er indstillet med en bestemt bedømmelse.

  1. MENU(Afspil) → [Indst. f. billedspring] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Vælg vælger/hjul:
Vælger vælgeren eller hjulet, der skal anvendes til spring mellem billeder.
Billedspringsmetode:
Indstiller typen af billeder, der skal afspilles med billedspring.

Bemærk!

  • [Indst. f. billedspring] er kun til rådighed, når [Visningstilstand] er indstillet til [Datovisning]. Hvis [Visningstilstand] ikke er indstillet til [Datovisning], afspiller kameraet altid hvert billede uden spring, når du anvender den vælger, der er valgt med [Vælg vælger/hjul].
  • Når du anvender funktionen billedspring, springes filmfiler altid over.