HDMI-indstillinger: 24p/60p-udgang (film) (Kun for 1080 60i-kompatible modeller)

Du kan indstille 1080/24p eller 1080/60p som HDMI-udgangsformatet, når [Optageindstilling] er indstillet til [24p 50M ], [24p 60M ] eller [24p 100M ].

  1. MENU (Opsætning) → [HDMI-indstillinger][HDMI-opløsning][1080p] eller [2160p/1080p].
  2. MENU(Opsætning) → [HDMI-indstillinger][24p/60p-udgang] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

60p:
Film udsendes som 60p.
24p:
Film udsendes som 24p.

Bemærk!

  • Trin 1 og 2 kan indstilles i vilkårlig rækkefølge.