Ansigtsregistrering (Slet)

Sletter et registreret ansigt.

  1. MENU (Kamera- indstillinger1) → [Ansigtsregistrering][Slet].
    Hvis du vælger [Slet alt] , kan du slette alle registrerede ansigter.

Bemærk!

  • Selv hvis du udfører[Slet], bevares dataene for registrerede ansigter i produktet. For at slette dataene for registrerede ansigter fra produktet skal du vælge [Slet alt].