Gamma-visn.hjælp

Film med S-Log-gamma antages at blive behandlet efter optagelse, så det store dynamikområde kan udnyttes.Film med HLG-gamma antages at blive vist på HDR-kompatible skærme.De vises derfor med lav kontrast under optagelse og kan være svære at overvåge. Men du kan anvende [Gamma-visn.hjælp]-funktionen til at gengive en kontrast svarende til den for normal gamma. Endvidere kan der også anvendes [Gamma-visn.hjælp], når der afspilles film på kameraets skærm/søger.

  1. MENU (Opsætning) → [Gamma-visn.hjælp].
  2. Vælg den ønskede indstilling vha. de øverste/nederste sider på kontrolhjulet.

Detaljer om menupunkt

Fra:
Anvender ikke [Gamma-visn.hjælp].
Auto:
Viser film med en [S-Log2→709(800%)]-effekt, når gammaen indstillet i [Billedprofil] er [S-Log2], og med en [S-Log3→709(800%)]-effekt, når gammaen er indstillet til [S-Log3]. Viser film med en [HLG(BT.2020)]-effekt, når gammaen indstillet i [Billedprofil] er [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3], og [Farvetilstand] er indstillet til [BT.2020].
Viser film med en [HLG(709)]-effekt, når gammaen indstillet i [Billedprofil] er [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3], og [Farvetilstand] er indstillet til [709].
S-Log2→709(800%):
Viser film med en S-Log2-gamma, gengivet med en kontrast svarende til ITU709 (800%).
S-Log3→709(800%):
Viser film med en S-Log3-gamma, gengivet med en kontrast svarende til ITU709 (800%).
HLG(BT.2020):
Viser film efter justering af billedkvaliteten på skærmen eller søgeren til en kvalitet, som er næsten den samme, som når film vises på en [HLG(BT.2020)]-kompatibel skærm.
HLG(709):
Viser film efter justering af billedkvaliteten på skærmen eller søgeren til en kvalitet, som er næsten den samme, som når film vises på en [HLG(709)]-kompatibel skærm.

Bemærk!

  • Film i formatet XAVC S 4K eller XAVC S HD med gammaen [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3] vises med en [HLG(BT.2020)]-effekt eller [HLG(709)]-effekt afhængigt af filmens gammaværdi og farvetilstand. I andre situationer vises film i henhold til gammaindstilling og farvetilstandsindstilling i [Billedprofil].
  • [Gamma-visn.hjælp] anvendes ikke til film, når de vises på et tv eller en skærm, som er tilsluttet til kameraet.