Markørvisning (film)

Indstiller, om der skal vises markører eller ej, som er indstillet med [Markørindstil.], på skærmen eller søgeren under optagelse af film.

  1. MENU(Kamera- indstillinger2) → [Markørvisning] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Der vises markører. Markørerne optages ikke.
Fra:
Der vises ikke nogen markør.

Bemærk!

  • Markørerne vises, når tilstandsknappen er indstillet til (Film) eller , eller ved optagelse af film.
  • Du kan ikke få vist markører under brug af [Fokusforstørrelse].
  • Markørerne vises på skærmen eller søgeren. (Du kan ikke udsende markørerne.)