Proxyoptagelse

Indstiller, om der samtidigt skal optages proxyfilm med lav bithastighed, når der optages XAVC S-film. Eftersom proxyfilm har en lille filstørrelse, er de egnet til overførsel til smartphones eller uploading til websider.

 1. MENU → (Kamera- indstillinger2) → [Proxyoptagelse] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til :
Der optages proxyfilm samtidigt.
Fra :
Der optages ikke proxyfilm.

Tip!

 • Der optages proxyfilm i XAVC S HD-formatet (1280×720) ved 9 Mbps. Billedfrekvensen for proxyfilmen er den samme som den for den originale film.
 • Proxyfilm vises ikke på afspilningsskærmen (skærmen til afspilning af enkeltbillede eller billedindeksskærmen). vises over film, som der samtidigt blev optaget en proxyfilm for.

Bemærk!

 • Proxyfilm kan ikke afspilles på dette kamera.
 • Proxyoptagelse er ikke til rådighed i følgende situationer:
  • Når [Filformat] er indstillet til [AVCHD]
  • Når [Filformat] er indstillet til [XAVC S HD], og [Optageindstilling] er indstillet til [120p]/[100p]
 • Sletning/beskyttelse af film, som har proxyfilm, fjerner/beskytter både de originale og proxyfilm. Du kan ikke kun slette/beskytte originale film eller proxyfilm.
 • Film kan ikke redigeres på dette kamera.