Gitterlinje

Indstiller, om gitterlinjen skal vises eller ej. Gitterlinjen hjælper dig med at justere kompositionen af billeder.

  1. MENU(Kamera- indstillinger2) → [Gitterlinje] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

3x3-gitter:
Placer hovedmotiverne tæt på én af de gitterlinjer, som opdeler billedet i tre dele, så der fås en velafbalanceret komposition.
Firkantet gitter:
Firkantede gitre gør det nemmere at bekræfte kompositionens vandrette niveau. Dette er praktisk for at vurdere kompositionen ved optagelse af landskaber, nærbilleder, eller når du udfører kamerascanning.
Diag. + firk. gitter:
Placer et motiv på en diagonal linje for at udtrykke en opløftende og kraftfuld følelse.
Fra:
Viser ikke gitterlinjen.