Søgerlysstyrke

Når søgeren anvendes, justerer dette produkt lysstyrken i søgeren i overensstemmelse med det omgivende miljø.

  1. MENU(Opsætning) → [Søgerlysstyrke] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto:
Justerer lysstyrken automatisk.
Manuel:
Vælger lysstyrken for søgeren inden for området fra –2 til +2.

Bemærk!

  • Når [Billedfrek. f. søger] er indstillet til [Høj], kan [Søgerlysstyrke] ikke indstilles til [Auto]. [Søgerlysstyrke] kan kun indstilles til [Manuel].