Afsp.hast. Interval

Indstiller afspilningshastigheden for stillbilleder under [Kont. afs. Interval].
  1. MENU → (Afspil) → [Afsp.hast. Interval] → ønsket indstilling.

Tip!

  • Du kan også ændre afspilningshastigheden ved at dreje på kontrolvælgeren eller kontrolhjulet under [Kont. afs. Interval].