Fjern-pc-indstil.: Lagringsdest. stillbil.

Indstiller om stillbilleder skal gemmes både på kameraet og computeren under optagelse med PC-fjernbetjening. Denne indstilling er praktisk, når du ønsker at kontrollere optagede billeder på kameraet uden at forlade kameraet.

*PC-fjernbetjening: Anvender Imaging Edge til at betjene dette produkt fra en computer, inklusive funktioner som f.eks. optagelse og lagring af billeder på computeren.

  1. MENU(Opsætning) → [Fjern-pc-indstil.][Lagringsdest. stillbil.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Kun pc:
Gemmer kun stillbilleder på computeren.
Pc+kamera:
Gemmer stillbilleder på computeren og kameraet.

Bemærk!

  • Under optagelse med PC-fjernbetjening kan du ikke ændre indstillingerne for [Lagringsdest. stillbil.]. Juster indstillingerne inden du begynder at optage.
  • Hvis du isætter et hukommelseskort, der ikke kan optages på, kan du ikke optage stillbilleder, selvom du vælger [Pc+kamera].
  • Hvis du vælger [Pc+kamera], og du ikke har sat et hukommelseskort ind i kameraet, kan du ikke udløse lukkeren, selvom [Udløs uden kort] er indstillet til [Aktiver].
  • Du kan ikke optage vha. PC-fjernbetjening, mens du afspiller stillbilleder på kameraet.