Specificering af billeder, der skal udskrives (Angiv udskrivning)

Du kan på forhånd specificere hvilke stillbilleder på hukommelseskortet, som du ønsker at udskrive senere. (udskriftsbestilling)-ikonet vises på de specificerede billeder. DPOF refererer til "Digital Print Order Format".
DPOF-indstillingen vil blive bevaret, efter billedet er udskrevet. Vi anbefaler at du annullerer denne indstilling efter udskrivning.

  1. MENU(Afspil) → [Angiv udskrivning] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Flere billeder:

Vælger billeder til udskriftsbestilling.

(1) Vælg et billede og tryk på midten af kontrolhjulet. -mærket vises i afkrydsningsfeltet. For at annullere valget skal du trykke på midten igen og slette -mærket.

(2) Gentag trin (1) for at udskrive andre billeder. For at vælge alle billederne fra en bestemt dato eller i en bestemt mappe skal du vælge afkrydsningsfeltet for datoen eller mappen.

(3) MENU[OK].

Annuller alle:
Fjerner alle DPOF-mærker.
Udskriftsindstilling:
Indstiller, om datoen skal udskrives på billeder, som er registreret med DPOF-mærker.
  • Positionen eller størrelsen af datoen (inden eller uden for billedet) kan muligvis variere afhængigt af printeren.

Bemærk!

  • Du kan ikke tilføje DPOF-mærket til følgende filer:
    • RAW-billeder
  • Antallet af kopier kan ikke specificeres.
  • Visse printere understøtter ikke datoskrivningsfunktionen.