MOVIE-knap

Indstiller om MOVIE (Film)-knappen skal aktiveres eller ej.

  1. MENU(Kamera- indstillinger2) → [MOVIE-knap] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Altid:
Starter filmoptagelse, når du trykker på MOVIE-knappen i en hvilken som helst tilstand.
Kun filmtilstand:
Starter kun filmoptagelse, når du trykker på MOVIE-knappen, hvis optagetilstanden er indstillet til [Film]- eller [Slow-&Hurtigmotion]-tilstand.