Styring af kameraet vha. en Android-smartphone (NFC One-touch-fjern)

Du kan tilslutte dette produkt til en Android-smartphone med NFC-funktion ved at lade dem berøre hinanden og derefter betjene produktet vha. smartphonen.
Sørg for at [Kont. m, smartphone] er indstillet til [Til] ved at vælge MENU(Netværk) → [Kont. m, smartphone].

 1. Aktiver smartphonens NFC-funktion.
 2. Skift dette produkt til optagetilstand.
  • NFC-funktionen er kun til rådighed, når (N-mærke) vises på skærmen.
 3. Berør produktet med smartphonen.

  Smartphonen og produktet tilsluttes, og PlayMemories Mobile starter.

  • Du kan optage et billede vha. fjernbetjening, mens du kontrollerer kompositionen af billedet på skærmen af din smartphone.
  • Berør produktet med smartphonen i 1-2 sekunder, indtil PlayMemories Mobile starter.

Om "NFC"

NFC er en teknologi, som muliggør trådløs kommunikation over kort afstand mellem forskellige enheder, som f.eks. mobiltelefoner eller IC-tags osv. NFC gør datakommunikation mere enkel ved blot at kræve en berøring på det designerede berøringspunkt.

 • NFC (Near Field Communication) er en international standard for trådløs kommunikationsteknologi over kort afstand.

Bemærk!

 • Hvis du ikke kan oprette en tilslutning, skal du gøre følgende:
  • Start PlayMemories Mobile på din smartphone, og flyt derefter smartphonen langsomt hen mod (N-mærke) på dette produkt.
  • Hvis smartphonen er i et etui, skal du fjerne det.
  • Hvis produktet er i et etui, skal du fjerne det.
  • Kontroller om NFC-funktionen er aktiveret på din smartphone.
 • Radiobølgeinterferens kan muligvis opstå, da Bluetooth-kommunikationer og Wi-Fi-kommunikationer anvender det samme frekvensbånd. Hvis din Wi-Fi-tilslutning er ustabil, kan den muligvis forbedres ved at slå Bluetooth-funktionen på smartphonen fra. Hvis du gør dette, er funktionen til lænkning af stedinformation ikke til rådighed.
 • Når [Flytilstand] er indstillet til [Til], kan du ikke tilslutte dette produkt og smartphonen. Indstil [Flytilstand] til [Fra].
 • Hvis dette produkt og smartphonen tilsluttes, når produktet er i afspilningstilstand, sendes det viste billede til smartphonen.