Indsættelse/fjernelse af et hukommelseskort

Forklarer, hvordan du indsætter et hukommelseskort (sælges separat) i produktet.

  1. Åbn batteri-/hukommelseskortdækslet.

  2. Indsæt hukommelseskortet.

    • Indsæt hukommelseskortet med det afskårne hjørne vendt i den viste retning, indtil det klikker på plads. Indsæt hukommelseskortet korrekt. Gør du ikke det, kan det forårsage en fejlfunktion.
  3. Luk dækslet.

Tip!

  • Når du anvender et hukommelseskort med kameraet for første gang, anbefales det, at du formaterer kortet på kameraet for at opnå en mere stabil ydelse af hukommelseskortet.

Sådan tages hukommelseskortet ud

Åbn hukommelseskortdækslet og sikr dig, at aktivitetslampen (A) ikke lyser, og tryk derefter én gang forsigtigt ind på hukommelseskortet for at fjerne det.