Wi-Fi-indstillinger: Nulstil SSID/kode

Dette produkt deler tilslutningsoplysninger for [Send til smartphone] og [Tilslutning] under [Kont. m, smartphone] med enheder, der har tilladelse til at tilslutte. Hvis du ønsker at ændre de enheder, som har tilladelse til at tilslutte, skal du nulstille tilslutningsoplysningerne.

  1. MENU(Netværk) → [Wi-Fi-indstillinger][Nulstil SSID/kode][OK].

Bemærk!

  • Hvis du tilslutter dette produkt til en smartphone efter nulstilling af tilslutningsoplysningerne, skal du udføre indstillingerne for smartphonen igen.