Lydoptagelse

Indstiller om der skal optages lyd, når der optages film. Vælg [Fra] for at undgå at optage lydene af betjeningen af objektivet og kameraet.

  1. MENU(Kamera- indstillinger2) → [Lydoptagelse] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Optager lyd (stereo).
Fra:
Optager ikke lyd.