Skift mellem stillbilledet og film (Visningstilstand)

Indstiller visningstilstanden (metoden til billedvisning)

  1. MENU(Afspil) → [Visningstilstand] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Datovisning:
Viser billederne efter dato.
Mappevisning (stillbill.):
Viser kun stillbilleder.
AVCHD-visning:
Viser kun film i AVCHD-format.
XAVC S HD-visning:
Viser kun film i XAVC S HD-format.
XAVC S 4K-visning:
Viser kun film i XAVC S 4K-format.