LA-EA2-/LA-EA4-fatningsadapter

Hvis du anvender LA-EA2-fatningsadapteren (sælges separat) eller LA-EA4-fatningsadapteren (sælges separat), er de følgende funktioner til rådighed.

Autofokus:
Til rådighed

AF-system:
Fasedetektion AF, som er styret vha. den dedikerede AF-sensor inden i fatningsadapteren

AF/MF-valg:

Objektiver som ikke understøtter DMF (med en kontakt for fokuseringstilstand): Kan ændres vha. kontakten for fokuseringstilstand på objektivet.

Objektiver som understøtter DMF (med en kontakt for fokuseringstilstand): Kan ændres vha. kontakten for fokuseringstilstand på objektivet. Når kontakten for fokuseringstilstand på objektivet er indstillet til AF, kan du ændre fokuseringsmetoden ved at betjene kameraet.

Andre objektiver (uden en kontakt for fokuseringstilstand): Kan ændres ved at betjene kameraet.

Fokustilstand:

LA-EA2: Enkeltbilled-AF/Kontinuerlig AF/DMF*

LA-EA4: Enkeltbilled-AF/Kontinuerlig AF/Automatisk AF/DMF*

*Kun til rådighed ved brug af objektiver, som understøtter Direkte manuel fokus.

  • Selv hvis [Prior. indstil. i AF-S] er indstillet til [Afbalanceret vægtn.], skiftes det midlertidigt til [AF].
  • Selv hvis [Prior. indstil. i AF-C] er indstillet til [Afbalanceret vægtn.], skiftes det midlertidigt til [Udløs].

Tilgængeligt fokusområde:

Bred/Centrum/Fleksibelt punkt/Sporing