HDMI-indstillinger: HDMI-info.visn.

Vælger, om der skal vises optageinformation, når dette produkt og tv'et er tilsluttet vha. et HDMI-kabel (sælges separat).

  1. MENU(Opsætning) → [HDMI-indstillinger][HDMI-info.visn.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:

Viser optageinformationen på tv'et.

Det optagede billede og optageinformationen vises på tv'et, mens der ikke vises noget på kameraets skærm.

Fra:

Viser ikke optageinformationen på tv'et.

Der vises kun det optagede billede på tv'et, mens det optagede billede og optageinformationen vises på kameraets skærm.

Bemærk!

  • Når dette produkt tilsluttes til et 4K-kompatibelt fjernsyn, vælges [Fra] automatisk.
  • Hvis du indstiller [Filformat] til [XAVC S 4K] og optager film, mens kameraet er tilsluttet til en HDMI-enhed, vil der ikke vises billeder på skærmen.