USB-strømforsyning

Indstiller, om der skal forsynes strøm via mikro-USB-kablet, når produktet er tilsluttet til en computer eller en USB-enhed.

  1. MENU (Opsætning) → [USB-strømforsyning] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Der forsynes strøm til produktet via et mikro-USB-kabel, når produktet er tilsluttet til en computer e.l.
Fra:
Der forsynes ikke strøm til produktet via et mikro-USB-kabel, når produktet er tilsluttet til en computer e.l. Hvis du anvender den medfølgende AC-adapter, forsynes der strøm, selv når der er valgt [Fra].


Betjeninger til rådighed under strømforsyning via et USB-kabel

Det følgende skema viser, hvilke handlinger, som er til rådighed/ikke til rådighed, under strømforsyning via et USB-kabel.
Et flueben angiver, at betjeningen er til rådighed, og "―" angiver, at handlingen er ikke til rådighed.

Betjening Til rådighed / ikke til rådighed
Optagelse af billeder
Afspilning af billeder
Wi-Fi/NFC/Bluetooth-tilslutninger
Opladning af en batteripakke
Tænder kameraet, uden der er indsat nogen batteripakke

Bemærk!

  • Sæt batteriet ind i produktet for at forsyne strøm via USB-kablet.