Zebraindstilling

Indstiller et zebramønster, som vises over en del af billedet, hvis lysstyrkeniveauet for den del efterkommer det IRE-niveau, som du har indstillet. Brug zebramønstret som en vejledning til at justere lysstyrken.

  1. MENU (Kamera- indstillinger2) → [Zebraindstilling] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Zebravisning:
Indstiller, om zebramønstret skal vises.
Zebraniveau:
Justerer lysstyrkeniveauet for zebramønstret.

Tip!

  • Du kan registrere værdier for at kontrollere den korrekte eksponering eller overeksponering såvel som lysstyrkeniveauet for [Zebraniveau]. Indstillingerne for korrekt bekræftelse af eksponering og overeksponering er registreret til henholdsvis [Brugerdefineret1] og [Brugerdefineret2] i standardindstillingerne.
  • For at kontrollere den korrekte eksponering skal du indstille en standardværdi og området for lysstyrkeniveauet. Zebramønstret vises på områder, der falder inden for det område, som du indstiller.
  • For at kontrollere overeksponeringen skal du indstille en minimumsværdi for lysstyrkeniveauet. Zebramønstret vil vises over områder med et lysstyrkeniveau svarende til eller højere end den værdi, som du indstiller.

Bemærk!

  • Zebramønstret vises ikke på enheder, der er tilsluttet via HDMI.