Lang eksp.SR (stillbillede)

Når du indstiller lukkerhastigheden til 1 sekund(er) eller længere (optagelse med lang eksponering), udføres der støjreduktion i den tid, som lukkeren er åben. Når funktionen er slået til, reduceres den grynede støj, som er typisk ved lange eksponeringer.

 1. MENU (Kamera- indstillinger1)[Lang eksp.SR] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Aktiverer støjreduktion af samme varighed, som lukkeren er åben. Når der udføres støjreduktion, vises der en meddelelse, og du kan ikke optage noget andet billede. Vælg dette for at prioritere billedkvaliteten.
Fra:
Aktiverer ikke støjreduktion. Vælg dette for at prioritere timingen af optagelsen.

Bemærk!

 • Støjreduktion aktiveres muligvis ikke, selv hvis [Lang eksp.SR] er indstillet til [Til] i de følgende situationer:
  • Optagetilstanden er indstillet til [Panorering].
  • [Fremf.metode] er indstillet til [Kont. optagelse] eller [Kontinuerlig bracket].
  • Optagetilstanden er indstillet til [Valg af motiv] og [Sportsaktiviteter], [Håndholdt tusmørke] eller [Anti-bevægelsesslør] er valgt.
  • ISO-følsomheden er indstillet til [Flerbilled-SR].
 • [Lang eksp.SR] kan ikke indstilles til [Fra] i de følgende optagetilstande:
  • [Intelligent auto]
  • [Bedste auto]
  • [Valg af motiv]