Vælger-/hjulopsæt.

Du kan skifte funktionerne på kontrolvælgeren og kontrolhjulet.

  1. MENU (Kamera- indstillinger2) → [Vælger-/hjulopsæt.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

LH F/nr.:
Du kan ændre lukkerhastigheden vha. kontrolhjulet og ændre blændeværdien vha. kontrolvælgeren.

F/nr. LH:
Du kan ændre blændeværdien vha. kontrolhjulet og ændre lukkerhastigheden vha. kontrolvælgeren.

Bemærk!

  • [Vælger-/hjulopsæt.] er aktiveret, når optagetilstanden er sat til "M".