Bedøm.indst. (spec.)

Indstiller det tilgængelige antal af , når du bedømmer billeder med den tast, som du har tildelt [Bedømmelse] til ved hjælp af [Specialtast].

  1. MENU (Afspil) → [Bedøm.indst. (spec.)].
  2. Tilføj et -mærke til det antal af , som du vil aktivere.
    Du kan vælge det markerede antal, når du indstiller [Bedømmelse] ved hjælp af den brugertilpassede tast.