Styring af kameraet vha. en iPhone eller iPad (QR Code)

Du kan tilslutte en iPhone eller iPad til kameraet vha. QR Code og betjene kameraet vha. din iPhone eller iPad.
Sørg for at [Kont. m, smartphone] er indstillet til [Til] ved at vælge MENU(Netværk) → [Kont. m, smartphone].

 1. MENU(Netværk) → [Kont. m, smartphone][Tilslutning].
  QR Code (A) og SSID (B) vises på skærmen af dette produkt.

 2. Start PlayMemories Mobile på din iPhone eller iPad og vælg [Scan kameraets QR Code].

 3. Vælg [OK] på iPhone- eller iPad-skærmen.
  • Når der vises en meddelelse, skal du vælge [OK] igen.

 4. Læs den QR Code som vises på skærmen af dette produkt med din iPhone eller iPad.
 5. Installer profilen (indstillingsinformation) ved at følge de instruktioner, som vises på iPhone- eller iPad-skærmen og vælg [OK].
  Profilen vil blive installeret på din iPhone eller iPad.
  • Hvis du har aktiveret adgangskodelåsefunktionen på din iPhone eller iPad, er du nødt til at indtaste adgangskoden. Indtast den adgangskode, som du indstillede på din iPhone eller iPad.

 6. Vælg [Settings] på "Home"-skærmen → [Wi-Fi] → SSID'et for dette produkt på din iPhone eller iPad.
  Din iPhone eller iPad vil tilslutte til produktet.

 7. Vend tilbage til "Home"-skærmen på din iPhone eller iPad og start PlayMemories Mobile.

  • Du kan nu optage billeder på afstand, mens du kontrollerer kompositionen på skærmen af din iPhone eller iPad.

Tip!

 • Når først QR Code er blevet læst, er dette produkts SSID (DIRECT-xxxx) og adgangskode registreret til din iPhone eller iPad. Dette gør dig i stand til nemt at tilslutte din iPhone eller iPad til produktet via Wi-Fi på et efterfølgende tidspunkt ved at vælge SSID'et.(Indstil [Kont. m, smartphone] til [Til] på forhånd.)

Bemærk!

 • Radiobølgeinterferens kan muligvis opstå, da Bluetooth-kommunikationer og Wi-Fi-kommunikationer anvender det samme frekvensbånd. Hvis din Wi-Fi-tilslutning er ustabil, kan den muligvis forbedres ved at slå Bluetooth-funktionen på smartphonen fra. Hvis du gør dette, er funktionen til lænkning af stedinformation ikke til rådighed.
 • Hvis du ikke kan tilslutte din iPhone eller iPad til dette produkt vha. QR Code, skal du anvende SSID'et og adgangskoden.