HDMI-indstillinger: TC-udgang (film)

Indstiller, om tidskodeinformation (TC) skal lægges ind på udgangssignalet via HDMI-terminalen eller ej, når signalet udsendes til andre enheder til professionelt brug.
Denne funktion lejrer tidskodeinformationen i HDMI-udgangssignal. Produktet sender tidskodeinformationen som digitale data, ikke som et billede vist på skærmen. Den tilsluttede enhed kan derefter referere til de digitale data for at genkende tidsdataene.

  1. MENU (Opsætning) → [HDMI-indstillinger][TC-udgang] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Tidskode udsendes til andre enheder.
Fra:
Tidskode udsendes ikke til andre enheder.

Bemærk!

  • Når [TC-udgang] er indstillet til [Til], udsendes billedet muligvis ikke ordentligt til tv'et eller optageenheden. I sådanne tilfælde indstilles [TC-udgang] til [Fra].