Bedømmelse

Du kan tildele bedømmelser til optagede billeder på en skala fra til for at gøre det nemmere at finde billeder. Kombination af denne funktion med [Indst. f. billedspring] giver dig mulighed at finde et ønsket billede hurtigt.

  1. MENU(Afspil) → [Bedømmelse].
    Skærmen til valg af billedbedømmelse vises.
  2. Tryk på venstre/højre side af kontrolhjulet for at få vist et billede, som du vil tildele en bedømmelse, og tryk derefter på midten.
  3. Vælg antallet af (Bedømmelse) vha. tryk på venstre/højre side af kontrolhjulet, og tryk derefter på midten.
  4. Tryk på MENU-knappen for at afslutte indstillingsskærmen for bedømmelse.

Tip!

  • Du kan også tildele bedømmelser, når der afspilles billeder, ved hjælp af den brugertilpassede tast. Tildel [Bedømmelse] til den ønskede tast med [Specialtast] på forhånd, og tryk derefter på den brugertilpassede tast under afspilning af et billede, som du vil tildele en bedømmelse. Antallet af (Bedømmelse) ændres, hver gang du trykker på den brugertilpassede tast.

Bemærk!

  • Du kan kun tildele bedømmelser til stillbilleder.