Inds. lænk stedinfo

Du kan anvende applikationen PlayMemories Mobile til at indhente stedinformation fra en smartphone, som er tilsluttet med dit kamera vha. Bluetooth-kommunikation. Du kan optage den indhentede stedinformation, når du optager billeder.

Klargøring på forhånd

For at anvende kameraets funktion til lænkning af stedinformation kræves applikationen PlayMemories Mobile.

Hvis "Stedinformationslænkning" ikke vises på topsiden af PlayMemories Mobile, er du nødt til at udføre de følgende trin på forhånd.

 1. Installér PlayMemories Mobile på din smartphone.

  • Du kan installere PlayMemories Mobile fra din smartphones applikationsbutik. Hvis du allerede har installeret applikationen, skal du opdatere den til den seneste version.
 2. Overfør et for-optaget billede til din smartphone vha. [Send til smartphone]-funktionen på kameraet.

  • Efter du har overført et billede optaget vha. kameraet til din smartphone, vises "Stedinformationslænkning" på topsiden af applikationen.

Betjeningsprocedure

: Betjeninger udført på smartphonen

: Betjeninger udført på kameraet

 1. : Bekræft, at Bluetooth-funktionen på din smartphone er aktiveret.

  • Udfør ikke Bluetooth-parringsbetjeningen på smartphonens indstillingsskærm. I trin 2 til 7 udføres parringsbetjeningen vha. kameraet og applikationen PlayMemories Mobile.
  • Hvis du utilsigtet udfører parringsbetjeningen på smartphonens indstillingsskærm i trin 1, skal du annullere parringen og derefter udføre parringsbetjeningen ved at følge trin 2 til 7 vha. kameraet og applikationen PlayMemories Mobile.
 2. : På kameraet vælges MENU(Netværk) → [Bluetooth-indstil.][Bluetooth-funktion] [Til].

 3. : På kameraet vælges MENU(Netværk) → [Bluetooth-indstil.] [Parring].

 4. : Start PlayMemories Mobile på din smartphone og tap på "Stedinformationslænkning".

  • Hvis "Stedinformationslænkning" ikke vises, skal du følge trinene i "Klargøring på forhånd" ovenfor.

 5. : Aktiver [Stedinformationslænkning][Stedinformationslænkning]-indstillingsskærmen for PlayMemories Mobile.

 6. : Følg instruktionerne på [Stedinformationslænkning]-indstillingsskærmen for PlayMemories Mobile og vælg derefter dit kamera fra listen.

 7. : Vælg [OK] når der vises en meddelelse på skærmen på kameraet.

  • Parring af kameraet og PlayMemories Mobile er gennemført.
 8. : På kameraet vælges MENU (Netværk) → [Inds. lænk stedinfo] [Lænk. til stedinfo.] [Til].

  • (ikon for indhentning af stedinformation) vises på skærmen af kameraet. Stedinformation indhentet af din smartphone vha. GPS osv. vil blive optaget, når der optages billeder.

Detaljer om menupunkt

Lænk. til stedinfo.:
Indstiller, om der skal indhentes stedinformation ved at lænke med en smartphone.
Auto. tidskorrektion:
Indstiller, om datoindstillingen på kameraet automatisk skal korrigeres vha. information fra en lænket smartphone.
Auto. områdejust.:
Indstiller, om områdeindstillingen på kameraet automatisk skal korrigeres vha. information fra en lænket smartphone.

Ikoner vist ved indhentning af stedinformation

(Indhenter stedinformation): Kameraet indhenter stedinformationen.

(Stedinformation kan ikke indhentes): Kameraet kan ikke indhente stedinformationen.

(Bluetooth-tilslutning til rådighed): Bluetooth-tilslutning med smartphonen oprettet.

(Bluetooth-tilslutning ikke til rådighed): Bluetooth-tilslutning med smartphonen ikke oprettet.

Tip!

 • Stedinformation kan lænkes, når PlayMemories Mobile kører på din smartphone, selv hvis smartphonens skærm er slukket. Men hvis kameraet har været slukket i et stykke tid, lænkes stedinformationen muligvis ikke straks, når du tænder for kameraet igen. I dette tilfælde vil stedinformationen blive lænket straks, hvis du åbner PlayMemories Mobile-skærmen på smartphonen.
 • Når PlayMemories Mobile ikke kører, som f.eks. når smartphonen genstartes, skal du starte PlayMemories Mobile for at genoptage lænkning til stedinformation.
 • Hvis funktionen til lænkning af stedinformation ikke fungerer ordentligt, skal du se de følgende bemærkninger og udføre parring igen.
  • Bekræft, at Bluetooth-funktionen på din smartphone er aktiveret.
  • Bekræft, at kameraet ikke er tilsluttet med andre enheder vha. Bluetooth-funktionen.
  • Bekræft, at [Flytilstand] for kameraet er indstillet til [Fra].
  • Slet parringsinformationen for det kamera, som er registreret i PlayMemories Mobile.
  • Udfør [Nulstil netværksinds.] på kameraet.
 • For mere detaljerede videoinstruktioner skal du se den følgende supportside.
  http://www.sony.net/pmm/btg/

Bemærk!

 • Når du initialiserer kameraet slettes parringsinformationen også. For at udføre parring igen skal du slette parringsinformationen for det kamera, som er registreret i PlayMemories Mobile, inden du forsøger igen.
 • Stedinformationen vil ikke blive optaget, når den ikke kan indhentes, som f.eks. når Bluetooth-tilslutningen er afbrudt.
 • Kameraet kan parres med op til 15 Bluetooth-enheder, men kan kun lænke stedinformationen med den fra én smartphone. Hvis du ønsker at lænke stedinformationen med den fra en anden smartphone, skal du slukke for [Stedinformationslænkning]-funktionen på den smartphone, som allerede er lænket.
 • Hvis Bluetooth-tilslutningen er ustabil, skal du fjerne alle forhindringer som f.eks. personer eller metalgenstande fra mellem kameraet og den parrede smartphone.
 • Når du parrer kameraet og din smartphone, skal du sørge for at anvende [Stedinformationslænkning]-menuen på PlayMemories Mobile.
 • For at anvende funktionen til lænkning af stedinformation skal du indstille [Bluetooth-fjernb.] til [Fra].

Understøttede smartphones

 • Android-smartphones: Android 5.0 eller senere og kompatible med Bluetooth 4.0 eller senere*

 • iPhone/iPad: iPhone 4S eller senere/iPad 3. generation eller senere

*Angående den seneste information skal du se supportsiden.

*Angående Bluetooth-versionen skal du se websiden for din smartphone.