Import af billeder til computeren uden brug af PlayMemories Home

PlayMemories Home giver dig mulighed for at importere billeder på en nem måde. For detaljer om PlayMemories Home-funktioner skal du se Hjælp for PlayMemories Home.

Import af billeder til computeren uden brug af PlayMemories Home (Til Windows)

Når guiden for Automatisk afspilning vises efter oprettelse af en USB-forbindelse mellem dette produkt og en computer, skal du klikke på [Open folder to view files][OK][DCIM]. Kopier derefter de ønskede billeder til computeren.

Import af billeder til computeren uden brug af PlayMemories Home (Til Mac)

Tilslut produktet til Mac-computeren. Dobbeltklik på det nyligt genkendte ikon på skrivebordet → den mappe hvori det billede, du ønsker at importere, er gemt. Træk derefter og slip billedfilen på harddiskikonet.

Bemærk!

  • Til betjeninger som f.eks. import af XAVC S-film eller AVCHD-film til computeren skal du anvende PlayMemories Home.
  • Du skal ikke redigere eller på anden måde behandle AVCHD- eller XAVC S-filmfiler/-mapper fra den tilsluttede computer. Filmfiler kan muligvis blive beskadigede eller uspillelige. Du skal ikke slette eller kopiere AVCHD-film eller XAVC S-film på hukommelseskortet via computeren. Sony kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenser forårsaget af sådanne betjeninger via computeren.