Indst.dato/tid

Skærmen til indstilling af uret vises automatisk, når du tænder for produktet for første gang, eller når det interne genopladelige backupbatteri er helt afladet. Vælg denne menu, når du indstiller datoen og klokkeslættet efter den første gang.

  1. MENU (Opsætning) → [Indst.dato/tid] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Sommertid:
Vælger sommertid [Til]/[Fra].

Dato/tid:
Indstiller datoen og klokkeslættet.

Datoformat:
Vælger formatet for visning af dato og klokkeslæt.

Tip!

  • For at oplade det interne genopladelige backupbatteri skal du isætte et opladet batteri og lade produktet være slukket i 24 timer eller længere.
  • Hvis uret nulstilles, hver gang batteriet oplades, er det interne genopladelige backupbatteri muligvis slidt op. Konsulter dit serviceværksted.