Filnummer

Vælger, hvordan der tildeles filnumre til stillbilleder.

  1. MENU (Opsætning) → [Filnummer] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Serie:
Produktet tildeler sekventielt numre til filer op til "9999" uden nulstilling.
Nulstil :
Produktet nulstiller numre, når der optages en fil i en ny mappe, og tildeler numre til filer startende med "0001".
(Når optagemappen indeholder en fil, tildeles der et nummer, der er ét højere end det højeste nummer.)