Identificering af dele

Når objektivet er fjernet

 1. Udløserknap
 2. C1 (Brugertilpasset 1)-knap
 3. Infrarød fjernbetjeningssensor
 4. Wi-Fi/Bluetooth-antenne (indbygget)
 5. ON/OFF (Strøm)-kontakt
 6. Selvudløserlampe/AF-lampe
 7. Objektivfrigørelsesknap
 8. Mikrofon*
 9. Objektiv
 10. Fatning
 11. Billedsensor**
 12. Objektivkontakter**

*Dæk ikke for denne del under filmoptagelse. Dette kan medføre støj eller sænke lydstyrken.

** Rør ikke direkte ved disse dele.

 1. Multiinterface-tilbehørssko*
 2. Mærke for billedsensorposition
  • Billedsensoren er den sensor, som konverterer lys til et elektrisk signal. -mærket viser placeringen af billedsensoren. Når du måler den præcise afstand mellem kameraet og motivet, skal du se positionen af den vandrette linje.

  • Hvis motivet er tættere på end den mindste optagetilstand for objektivet, kan fokuseringen ikke bekræftes. Sørg for, at der er tilstrækkelig afstand mellem motivet og kameraet.
 3. Kroge til skulderrem

  Monter begge remmens ender på kameraet.

 4. Højttaler
 5. Blitz
  • Tryk på (Pop op-blitz)-knappen for at anvende blitzen. Blitzen popper ikke automatisk op.
  • Når du ikke anvender blitzen, skal du trykke den tilbage ind i kamerahuset.
 6. Tilstandsknap
 7. Kontrolvælger
 8. Multi/Mikro-USB-terminal*

  Denne terminal understøtter mikro-USB-kompatible enheder.

 9. Opladelampe
 10. HDMI-mikro-jackstik
 11. (Mikrofon)-stik

  Når der er tilsluttet en ekstern mikrofon, slukkes den indbyggede mikrofon automatisk. Hvis den eksterne mikrofon er en type, som strømforsynes via stikket, forsynes strømmen til mikrofonen fra kameraet.


* For detaljer om kompatibelt tilbehør til multiinterface-tilbehørsskoen og Multi/Mikro-USB-terminalen skal du besøge Sony-websiden, eller konsultere din Sony-forhandler eller et lokalt autoriseret Sony-serviceværksted.Tilbehør til tilbehørsskoen kan også anvendes. Betjeninger med andre producenters tilbehør kan ikke garanteres.


 1. Øjesensor
 2. Søger
 3. Okulardæksel
  • Ikke monteret på kameraet på fabrikken. Det anbefales, at du monterer øjestykkedelen, når du har til hensigt at anvende søgeren.
  Montering/fjernelse af øjestykkedelen

  Ret øjestykkedelen ind med rillen på søgeren og skub det ind på plads.

  For at fjerne øjestykkedelen skal du tage fat i den på venstre og højre side og løfte den op.

  • Fjern øjestykkedelen når du monterer et tilbehør (sælges separat) til multiinterface-tilbehørsskoen.
 4. Skærm
  • Du kan ændre skærmens vinkel for at optage fra enhver position, du ønsker.

   Høj position (kameraet holdes højt)

   Lav position (kameraet holdes lavt)

   Selfieposition (skærmen vender mod dig, så du kan tage en selfie)

  • Du er muligvis ikke i stand til at justere skærmvinklen afhængigt af den type stativ, du anvender. I sådan et tilfælde skal du løsne stativskruen en enkelt gang for at justere skærmvinklen.
 5. Dioptri-justeringsknap
  • Juster dioptri-justeringsknappen til dit syn, indtil visningen står helt klar i søgeren. Hvis det er svært at dreje dioptri-justeringsknappen, skal okulardækslet tages af, hvorefter knappen justeres.

 6. (Pop op-blitz)-knap
 7. MENU-knap
 8. AF/MF/AEL-skifteknap
 9. Til optagelse: AF/MF-knap/AEL-knap
  Til visning: (Forstør)-knap
 10. MOVIE (Film)-knap
 11. Til optagelse: Fn (Funktion)-knap
  Til visning: (Send til smartphone)-knap

  Du kan få vist skærmen for [Send til smartphone] ved at trykke på denne knap.

 12. Kontrolhjul
 13. Midterknap
 14. C2 (Brugertilpasset 2)-knap/ (Slet)-knap
 15. (Afspilning)-knap

 1. (N-mærke)
  • Berør mærket, når du tilslutter kameraet til en smartphone udstyret med NFC-funktionen. For detaljer om placeringen af (N-mærke) på din smartphone skal du se betjeningsvejledningen til smartphonen.

  • NFC (Near Field Communication) er en international standard for trådløs kommunikationsteknologi over kort afstand.
 2. Tilslutningspladens dæksel
  • Brug dette ved brug af en AC-PW20-lysnetadapter (sælges separat). Sæt tilslutningspladen ind i batterirummet, og før derefter ledningen gennem tilslutningspladens dæksel som vist nedenfor.

  • Sørg for, at ledningen ikke kommer i klemme, når du lukker dækslet.
 3. Stativgevindhul

  Brug et stativ med en skrue, som er mindre end 5,5 mm lang. Ellers kan du ikke fastgøre kameraet ordentligt, og der kan opstå beskadigelse af kameraet.

 4. Aktivitetslampe
 5. Batteri-/hukommelseskortdæksel
 6. Hukommelseskortåbning
 7. Åbning til batteriindsættelse
 8. Låsemekanisme til batteri