Billedeffekt

Vælg det ønskede effektfilter for at opnå mere imponerende og kunstnerisk billeder.

 1. MENU(Kamera- indstillinger1) → [Billedeffekt] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Fra:
Deaktiverer [Billedeffekt]-funktionen.
Legetøjskamera:
Opretter et blødt billede med skyggelagte hjørner og reducerer skarpheden.
Popfarve:
Giver et levende udseende ved at fremhæve farvetoner.
Farvereduktion:
Giver en høj kontrast, abstrakt udseende vha. kraftigt fremhævede primærfarver, eller i sort og hvid.
Retrofoto:
Giver et udseende som et ældet foto med sepiafarvetoner og falmet kontrast.
Blød kraftig:
Giver et billede med den indikerede atmosfære: lys, gennemsigtig, overjordisk, følsom, blød.
Delvis farve:
Giver et billede, der bevarer en specifik farve, men konverterer andre farver til sort og hvid.
S-h stor kontrast:
Giver et billede i sort og hvid med høj kontrast.
Blødt fokus:
Giver et billede fyldt med en blød lyseffekt.
HDR-maleri:
Giver et udseende som et maleri ved at forstærke farverne og detaljerne.
Fyldig sort-hvid tone:
Giver et billede i sort og hvid med rig gradation og gengivelse af detaljer.
Miniature:
Giver et billede, som kraftigt fremhæver motivet, og hvor baggrunden er defokuseret i betydelig grad. Denne effekt kan ofte ses på billeder af miniaturemodeller.
Vandfarve:
Giver et billede med udløbne farver og sløringseffekter, som var det malet med vandfarver.
Illustration:
Giver et illustrationslignende billede ved at forstærke kanterne.

Tip!

 • Du kan udføre detaljerede indstillinger for visse punkter vha. den venstre/højre side på kontrolhjulet.

Bemærk!

 • Når du anvender en anden zoomfunktion end den optiske zoom, gør indstilling af en større zoomgrad [Legetøjskamera] mindre effektiv.
 • Når [Delvis farve]er valgt, kan billederne muligvis ikke bevare den valgte farve afhængigt af motivet eller optageforholdene.
 • Du kan ikke kontrollere de følgende effekter på optageskærmen, da produktet behandler billedet efter optagelsen. Du kan endvidere ikke optage flere billeder, før billedbehandlingen er afsluttet. Du kan ikke anvende disse effekter til film.
  • [Blødt fokus]
  • [HDR-maleri]
  • [Fyldig sort-hvid tone]
  • [Miniature]
  • [Vandfarve]
  • [Illustration]
 • I tilfælde af [HDR-maleri] og [Fyldig sort-hvid tone] udløses lukkeren tre gange for én optagelse. Vær opmærksom på følgende:
  • Brug denne funktion når motivet ikke er i bevægelse, og der ikke anvendes blitz.
  • Ændr ikke kompositionen under optagelse.
  Når scenens kontrast er lav, når der er væsentlige kamerarystelser, eller der er opstået motivslør, kan du muligvis ikke opnå gode HDR-billeder. Hvis produktet detekterer sådan en situation, vises på det optagede billede for at informere dig om denne situation. Ændr kompositionen eller optag billedet omhyggeligt på ny for at undgå billedslør, alt efter behov.
 • Denne funktion er ikke til rådighed i de følgende optagetilstande:
  • [Intelligent auto]
  • [Bedste auto]
  • [Valg af motiv]
  • [Panorering]
 • Når [Filformat] er indstillet til [RAW] eller [RAW og JPEG], er denne funktion ikke til rådighed.