Høj ISO SR (stillbillede)

Ved optagelse med høj ISO-følsomhed reducerer produktet støj, som bliver mere mærkbar, når produktets følsomhed er høj.

 1. MENU (Kamera- indstillinger1)[Høj ISO SR] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Normal:
Aktiverer normal støjreduktion ved høj ISO.
Lav:
Aktiverer moderat støjreduktion ved høj ISO.
Fra:
Aktiverer ikke støjreduktion ved høj ISO. Vælg dette for at prioritere timingen af optagelsen.

Bemærk!

 • [Høj ISO SR] er fastsat til [Normal] i de følgende optagetilstande:
  • [Intelligent auto]
  • [Bedste auto]
  • [Valg af motiv]
  • [Panorering]
 • Når [Filformat] er indstillet til [RAW], er denne funktion ikke til rådighed.
 • [Høj ISO SR] fungerer ikke for RAW-billeder, når [Filformat] er [RAW og JPEG].