Klar billedzoom/digital zoom (Zoom)

Når du anvender en anden zoomfunktion end den optiske zoom, kan du overskride zoomområdet for den optiske zoom.

  1. MENU (Kamera- indstillinger2) → [Zoomindstilling][Til: Klar billedzoom] eller [Til: Digital zoom].
  2. Når der er monteret et elektrisk zoomobjektiv, skal du betjene zoomknappen eller zoomringen på zoomobjektivet for at forstørre motiver.
    • Når du overskrider zoomområdet for den optiske zoom, skifter kameraet automatisk til en anden zoom end den optiske zoom.
  3. Når der er monteret et andet objektiv end et elektrisk zoomobjektiv skal du vælge MENU → (Kamera- indstillinger2) → [Zoom] → ønsket værdi.
    Tryk på midten af kontrolhjulet for at afslutte.
    • Du kan også tildele [Zoom]-funktionen til den ønskede knap ved at vælge MENU → (Kamera- indstillinger2) → [Specialtast] eller [Specialtast].