Optageindstilling (film)

Vælger billedfrekvensen og bithastigheden for filmoptagelse.

 1. MENU(Kamera- indstillinger2) → [Optageindstilling] → ønsket indstilling.
  • Jo højere bithastighed, desto højere billedkvalitet.

Detaljer om menupunkt

Når [Filformat] er indstillet til [XAVC S 4K]

Optageindstilling Bithastighed Beskrivelse
30p 100M/ 25p 100M Ca. 100 Mbps Optager film i 3840×2160 (30p/25p).
30p 60M/ 25p 60M Ca. 60 Mbps Optager film i 3840×2160 (30p/25p).
24p 100M * Ca. 100 Mbps Optager film i 3840×2160 (24p).
24p 60M * Ca. 60 Mbps Optager film i 3840×2160 (24p).

*Kun når [NTSC/PAL-vælger] er indstillet til NTSC

Når [Filformat] er indstillet til [XAVC S HD]

Optageindstilling Bithastighed Beskrivelse
60p 50M /50p 50M Ca. 50 Mbps Optager film i 1920×1080 (60p/50p).
60p 25M /50p 25M Ca. 25 Mbps Optager film i 1920×1080 (60p/50p).
30p 50M /25p 50M Ca. 50 Mbps Optager film i 1920×1080 (30p/25p).
30p 16M /25p 16M Ca. 16 Mbps Optager film i 1920×1080 (30p/25p).
24p 50M * Ca. 50 Mbps Optager film i 1920×1080 (24p).
120p 100M/100p 100M Ca. 100 Mbps Optager højhastighedsfilm i 1920×1080 (120p/100p). Du kan optage film i 120 fps eller 100 fps.
 • Du kan oprette mere jævne slowmotion-film vha. kompatibelt redigeringsudstyr.
120p 60M/100p 60M Ca. 60 Mbps Optager højhastighedsfilm i 1920×1080 (120p/100p). Du kan optage film i 120 fps eller 100 fps.
 • Du kan oprette mere jævne slowmotion-film vha. kompatibelt redigeringsudstyr.

*Kun når [NTSC/PAL-vælger] er indstillet til NTSC

Når [Filformat] er indstillet til [AVCHD]

Optageindstilling Bithastighed Beskrivelse
60i 24M(FX) /50i 24M(FX) Maksimalt 24 Mbps Optager film i 1920×1080 (60i/50i).
60i 17M(FH) /50i 17M(FH) Ca. 17 Mbps i gennemsnit Optager film i 1920×1080 (60i/50i).

Bemærk!

 • Oprettelse af en AVCHD-optagedisk fra film, som er optaget med [60i 24M(FX) ]/[50i 24M(FX) ] som [Optageindstilling] tager lang tid, da billedkvaliteten for film omdannes.Hvis du vil gemme film uden at konvertere dem, skal du bruge en Blu-ray-disk.
 • [120p]/[100p] kan ikke vælges for de følgende indstillinger.
  • [Intelligent auto]
  • [Bedste auto]
  • [Valg af motiv]
 • Billedvinklen vil være smallere under de følgende forhold:
  • Når [Filformat] er indstillet til [XAVC S HD], og [Optageindstilling] er indstillet til [120p]/[100p]
  • Når [Filformat] er indstillet til [XAVC S 4K], og [Optageindstilling] er indstillet til [30p]
  • Under optagelse med slowmotion/hurtigmotion