Slet autom. AF-omr.

Indstiller om fokusområdet skal vises hele tiden, eller om det skal forsvinde automatisk kort tid efter, der er opnået fokus.

  1. MENU (Kamera- indstillinger1) → [Slet autom. AF-omr.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Fokusområdet forsvinder automatisk kort tid efter, der er opnået fokus.
Fra:
Fokusområdet vises hele tiden.