Kreativ indst.

Giver dig mulighed for at indstille den ønskede billedbehandling og finjustere kontrast, farvemætning og skarphed for hver enkelt billedstil. Du kan justere eksponeringen (lukkerhastigheden og blænden), som du har lyst til med denne funktion, i modsætning til med [Valg af motiv] hvor produktet justerer eksponeringen.

 1. MENU (Kamera- indstillinger1)[Kreativ indst.].
 2. Vælg den ønskede stil eller [Stilboks] vha. den øverste/nederste side på kontrolhjulet.
 3. For at justere (Kontrast), (Farvemætning) og (Skarphed) skal du vælge det ønskede punkt vha. den højre/venstre side, og derefter vælge værdien vha. den øverste/nederste side.

 4. Når du vælger [Stilboks], skal du flytte til den højre side ved hjælp af den højre side af kontrolhjulet, og derefter vælge den ønskede stil.

  • Du kan genkalde den samme stil med en smule anderledes indstillinger.

  (A): Vises kun når stilboks er valgt

Detaljer om menupunkt

Standard:
Til optagelse af forskellige scener med rig farvegradation og smukke farver.
Levende:
Farvemætningen og kontrasten forstærkes for optagelse af imponerende billeder af farverige scener og motiver som f.eks. blomster, forårsgrønt, blå himmel eller havudsigter.
Neutral:
Farvemætningen og skarpheden sænkes for optagelse af billeder i dæmpede farver. Dette er også egnet til optagelse af billedmateriale, som skal modificeres med en computer.
Klar:
Til optagelse af billeder i klare farvetoner med krystalklare lyse farver, egnet til optagelse af strålende lys.
Dyb:
Til optagelse af billeder med dybe og kraftige farver, egnet til optagelse af motivets markante tilstedeværelse.
Lys:
Til optagelse af billeder med lyse og simple farver, egnet til optagelse af en forfriskende lys atmosfære.
Portræt:
Til optagelse af hud i en blød farvetone, ideelt egnet til optagelse af portrætter.
Landskab:
Farvemætningen, kontrasten og skarpheden forstærkes for optagelse af levende og skarpe scenerier. Fjerne landskaber træder også tydeligere frem.
Solnedgang:
Til optagelse af solnedgangens smukke røde farve.
Nattescene:
Kontrasten sænkes for gengivelse af nattescener.
Efterårsløv:
Til optagelse af efterårsscener med livagtig fremhævelse af de farveskiftende blades røde og gule farver.
Sort/hvid:
Til optagelse af billeder i sort og hvid.
Sepia:
Til optagelse af billeder i sepia-farve.
Registrering af foretrukne indstillinger (Stilboks):
Vælg de seks stilbokse (boksene med numre på venstre side ()) for at registrere foretrukne indstillinger. Vælg derefter de ønskede indstillinger vha. den højre knap.
Du kan genkalde den samme stil med en smule anderledes indstillinger.

For indstilling af [Kontrast], [Mætning] og [Skarphed]

[Kontrast], [Mætning] og [Skarphed] kan justeres for hver forudindstillet billedstil som f.eks. [Standard] og [Landskab], og for hver [Stilboks] som du kan registrere foretrukne indstillinger til.

Vælg et punkt som skal indstilles ved at trykke på den højre/venstre side af kontrolhjulet, og indstil derefter værdien vha. den øverste/nederste side på kontrolhjulet.

Kontrast:
Jo højere værdi der vælges, desto mere fremhæves forskellen mellem lys og skygge, og desto større bliver effekten på billedet.
Mætning:
Jo højere værdi der vælges, desto mere levende bliver farven. Når der vælges en lavere værdi, er farven på billedet behersket og dæmpet.
Skarphed:
Justerer skarpheden. Jo højere værdi der vælges, desto mere fremhæves omridset, og jo lavere værdi der vælges, desto mere blødgøres omridset.

Bemærk!

 • [Kreativ indst.] er fastsat til [Standard] i de følgende tilstande:
  • [Intelligent auto]
  • [Bedste auto]
  • [Valg af motiv]
  • [Billedeffekt] er indstillet til andet end [Fra].
  • [Billedprofil] er indstillet til andet end [Fra].
 • Når denne funktion er indstillet til [Sort/hvid] eller [Sepia], kan [Mætning] ikke justeres.