Anvendelse af blitz

I mørke omgivelser skal du anvende blitzen til belysning af motivet under optagelse. Brug også blitzen til at forhindre kamerarystelser.

 1. Tryk på (Blitz pop-op)-knappen for at få blitzen op.
  • Blitzen popper ikke automatisk op.

 2. Tryk udløserknappen helt ned.
  • De tilgængelige blitztilstande afhænger af optagetilstanden og -funktionen.

Når du ikke bruger blitzen

Når du ikke anvender blitzen, skal du trykke den tilbage ind i kamerahuset.

Bemærk!

 • Lyset fra blitzen kan muligvis blive blokeret, hvis modlysblænden er monteret, og den nederste del af et optaget billede kan muligvis blive skygget. Fjern modlysblænden.
 • Når du anvender blitzen, skal du stå 1 m eller længere væk fra motivet.
 • Hvis du affyrer blitzen, inden blitzenheden er kommet helt op, kan det muligvis medføre en funktionsfejl.
 • Du kan ikke bruge blitzen under optagelse af film.(Du kan anvende en LED-lampe, når du anvender en blitz (sælges separat) med en LED-lampe.)
 • Når der er monteret en ekstern blitz (sælges separat) til multiinterface-tilbehørsskoen, prioriteres den eksterne blitz tilstand over blitzindstillingen på dette produkt. Du kan ikke anvende den interne blitz på dette produkt.
 • Inden montering/fjernelse af et tilbehør, som f.eks. en blitz, til/fra multiinterface-tilbehørsskoen skal produktet først slukkes. Sikr dig, når du monterer et tilbehør, at tilbehøret er fastgjort ordentligt på produktet.
 • Du skal ikke anvende en multiinterface-tilbehørssko med en kommercielt tilgængelig blitz, som anvender en spænding på 250 V eller mere, eller som har den omvendte polaritet af kameraet. Gør du det, kan det forårsage en fejlfunktion.
 • Når du optager med blitzen, og zoom er indstillet til W, kan skyggen af objektivet muligvis ses på skærmen afhængigt af optageforholdene. Hvis dette skulle ske, skal du optage væk fra motivet eller indstille zoom til T og optage med blitzen igen.
 • Lyset fra blitzen kan muligvis blive blokeret afhængigt af objektivet.
 • Der kan muligvis være skygger i hjørnerne af et optaget billede afhængigt af objektivet.
 • Når skærmen vippes 90 grader opad eller mere, er det svært at betjene (Blitz pop-op)-knappen. Rejs blitzenheden op, inden du justerer skærmens vinkel.
 • Når du anvender blitz ved optagelse af dig selv, skal du sørge for ikke at kigge direkte ind i lyset, da blitzen affyres fra en tæt afstand. For at forhindre blitzen i at ramme ind i skærmen, når du trykker den tilbage i kamerahuset efter brug, skal du først sætte skærmen tilbage på dens oprindelige position.
 • For detaljer om kompatibelt tilbehør til multiinterface-tilbehørsskoen skal du besøge Sony-websiden, eller konsultere din Sony-forhandler eller det lokale autoriserede Sony-serviceværksted.