Send til smartph.-fk.: Send til smartphone

Du kan overføre stillbilleder eller XAVC S-film, slowmotionfilm eller hurtigmotionfilm til en smartphone og vise dem. Applikationen PlayMemories Mobile skal være installeret på din smartphone.

 1. MENU (Netværk) → [Send til smartph.-fk.][Send til smartphone] → ønsket indstilling.
  • Hvis du trykker på (Send til smartphone)-knappen i afspilningstilstand, vises indstillingsskærmen for [Send til smartphone].
 2. Hvis produktet er klar til overførslen, vises informationsskærm på produktet. Tilslut smartphonen og produktet vha. den information.
  • Indstillingsmetoden for tilslutning af smartphonen og produktet varierer afhængigt af smartphonen.

Detaljer om menupunkt

Vælg på denne enhed:
Vælger et billede på produktet, som skal overføres til smartphonen.

(1) Vælg mellem [Dette bil.], [Alle med denne dato] eller [Flere billeder].

 • De viste betjeninger kan afvige afhængigt af den visningstilstand, som er valgt på kameraet.

(2) Hvis du vælger [Flere billeder], skal du vælge de ønskede billeder vha. midten af kontrolhjulet og derefter trykke på MENU[Angiv].

Vælg på smartphone:
Viser alle billeder, som er optaget på produktets hukommelseskort, på smartphonen.

Bemærk!

 • Du kan kun overføre billeder, som er gemt på kameraets hukommelseskort.
 • Du kan vælge et billedformat, som skal sendes til smartphonen, mellem [Original], [2M] eller [VGA].
  For at ændre billedformatet skal du se de følgende trin.
  • På en Android-smartphone
   Start PlayMemories Mobile og ændr billedformatet vha. [Indstillinger][Billedformat for kopiering].
  • På en iPhone/iPad
   Vælg PlayMemories Mobile i indstillingsmenuen og ændr billedformatet med [Billedformat for kopiering].
 • RAW-billeder konverteres til JPEG-format, når de sendes.
 • Du kan ikke sende film i AVCHD-format.
 • Du kan ikke overføre XAVC S 4K-film eller de originale data for XAVC S HD-film optaget i [120p]/[100p] til en smartphone. Du kan kun overføre proxyfilm.
 • Afhængigt af smartphonen kan den overførte film muligvis ikke afspilles korrekt. Film afspilles f.eks. ikke jævnt, eller der er ikke nogen lyd.
 • Afhængigt af formatet af stillbilledet, filmen, slowmotionfilmen eller hurtigmotionfilmen er det muligvis ikke muligt at afspille det/den på en smartphone.
 • Dette produkt deler tilslutningsoplysningerne for [Send til smartphone] med en enhed, som har tilladelse til at tilslutte. Hvis du ønsker at ændre den enhed, som har tilladelse til at tilslutte til produktet, skal du nulstille tilslutningsoplysningerne ved at følge disse trin. MENU (Netværk) → [Wi-Fi-indstillinger][Nulstil SSID/kode]. Efter nulstilling af tilslutningsoplysningerne er du nødt til registrere smartphonen igen.
 • Når [Flytilstand] er indstillet til [Til], kan du ikke tilslutte dette produkt og smartphonen. Indstil [Flytilstand] til [Fra].
 • Mens du overfører mange billeder eller lange film, anbefaler vi, at du forsyner kameraet med strøm fra en stikkontakt vha. AC-adapteren (medfølger).