Udløs u/obj.

Indstiller hvorvidt lukkeren kan udløses eller ej, når der ikke er monteret noget objektiv.

  1. MENU(Kamera- indstillinger2) → [Udløs u/obj.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Aktiver:
Udløser lukkeren, når der ikke er monteret noget objektiv. Vælg [Aktiver] når du monterer produktet til et astronomisk teleskop e.l.
Deaktiver:
Udløser ikke lukkeren, når der ikke er monteret noget objektiv.

Bemærk!

  • Korrekt måling kan ikke opnås, når du anvender objektiver, som ikke er udstyret med en objektivkontakt, som f.eks. objektivet på et astronomisk teleskop. I sådanne tilfælde skal du justere eksponeringen manuelt ved at kontrollere den på det optagede billede.