Tilføj punkt

Du kan registrere de ønskede menupunkter til (Min menu) under MENU.

  1. MENU (Min menu) → [Tilføj punkt].
  2. Vælg et punkt som du ønsker at føje til (Min menu) vha. den øverste/nederste/venstre/højre side på kontrolhjulet.
  3. Vælg en destination vha. kontrolhjulets øverste/nederste/venstre/højre side.

Tip!

  • Du kan tilføje op til 30 punkter til (Min menu).

Bemærk!

  • Du kan ikke tilføje de følgende punkter til (Min menu).
    • Ethvert punkt under MENU (Afspil)
    • [Vis på tv]