Sletning af et registreret AF-område (Slet regi. AF-omr.)

Sletter den fokusrammepositionen, som var registreret vha. [AF-områderegist.].

  1. MENU (Kamera- indstillinger1) → [Slet regi. AF-omr.].