Fastgørelse af modlysblænden

Vi anbefaler, at du anvender modlysblænden for at forhindre lys uden for optagerammen i at påvirke billedet.

  1. Afpas udformningen af modlysblændens monteringsdel og objektivhovedet, og drej modlysblænden med uret indtil den klikker.

Bemærk!

  • Sæt modlysblænden ordentligt på. Ellers har modlysblænden muligvis ikke nogen effekt, eller reflekteres muligvis delvist i billedet.
  • Når modlysblænden er sat ordentlig på, er modlysblændeindekset (rød linje) afpasset med det røde indeksmærke på modlysblænden.(Der er muligvis ikke nogen modlysblændeindeks på visse objektiver.)
  • Fjern modlysblænden når du anvender blitzen, da modlysblænden blokerer for blitzlyset, og muligvis ses som en skygge på billedet.
  • Monter modlysblænden omvendt på objektivet for at opbevare modlysblænden efter optagelse.