Rotation af et billede (Roter)

Roterer et optaget stillbillede mod urets retning.

  1. Vis det billede som skal roteres, og vælg derefter MENU(Afspil) → [Roter].
  2. Tryk på midten af kontrolhjulet.
    Billedet roteres mod urets retning. Billedet roteres, når du trykker på midten.
    Hvis du én gang roterer billedet, forbliver billedet roteret, selv efter produktet er slukket.

Bemærk!

  • Du kan ikke rotere filmene.
  • Du kan muligvis ikke rotere billeder, som er optaget vha. andre produkter.
  • Når du viser roterede billeder på en computer, vises billederne muligvis i deres oprindelige retning afhængigt af softwaren.