Valg af motiv

Giver dig mulighed for at optage med forudangivne indstillinger svarende til scenen.

 1. Indstil tilstandsknappen til SCN (Valg af motiv).
 2. Drej på kontrolvælgeren for at vælge den ønskede indstilling.

Detaljer om menupunkt

Portræt:
Slører baggrunden, og gør motivet skarpere. Fremhæver blidt hudfarverne.

Sportsaktiviteter:
Optager et motiv i bevægelse med en hurtig lukkerhastighed, så motivet ser ud til at stå stille. Produktet optager kontinuerligt billeder, mens der trykkes på udløserknappen.

Makro:
Optager nærbilleder af motiver som f.eks. blomster, insekter, mad eller små ting.

Landskab:
Optager hele området i et sceneri skarpt fokuseret og i levende farver.

Solnedgang:
Optager det røde i solnedgangen på smuk vis.

Nattescene:
Optager nattescener uden at miste den mørke atmosfære.

Håndholdt tusmørke:
Optager om nattescener med mindre støj og slør uden brug af et stativ. Der optages en serie billeder, og der anvendes billedbehandling til at reducere motivslør, kamerarystelser og støj.

Natportræt:
Optager portrætter om natten vha. blitzen.
Blitzen popper ikke automatisk op. Få blitzen manuelt op inden optagelse.

Anti-bevægelsesslør:
Giver dig mulighed for at optage indendørs uden brug af blitzen og reducerer motivslør. Produktet optager seriebilleder og kombinerer dem for at oprette billedet, hvorved der reduceres motivslør og støj.

Tip!

 • For at ændre scenen skal du dreje på kontrolvælgeren på optageskærmen og vælge en ny scene.

Bemærk!

 • Under de følgende indstillinger er lukkerhastigheden langsommere, så det anbefales at bruge et stativ osv. for at forhindre billedet i at blive sløret:
  • [Nattescene]
  • [Natportræt]
 • I tilstanden [Håndholdt tusmørke] eller [Anti-bevægelsesslør] klikker lukkeren 4 gange, og der optages et billede.
 • Hvis du vælger [Håndholdt tusmørke] eller [Anti-bevægelsesslør] med [RAW] eller [RAW og JPEG], bliver [Filformat] midlertidigt [JPEG].
 • Reduktion af slør er mindre effektiv selv i [Håndholdt tusmørke] eller [Anti-bevægelsesslør] ved optagelse af de følgende motiver:
  • Motiver med uberegnelig bevægelse.
  • Motiver, der er for tæt på produktet.
  • Motiver med konstant lignende mønstre som f.eks. himmelen, en strand eller en græsplæne.
  • Motiver med konstant ændring som f.eks. bølger eller vandfald.
 • I tilfælde af [Håndholdt tusmørke] eller [Anti-bevægelsesslør], kan der opstå blokstøj, når der anvendes en lyskilde der flimrer, som f.eks. fluorescerende belysning.
 • Den mindste afstand, du kan have til et motiv, ændres ikke, selvom du vælger [Makro]. Angående det mindste fokuseringsområde skal du se den mindste afstand for det objektiv, som er monteret på produktet.