Selvportræt/-udløs. 

Du kan ændre vinklen på skærmen og optage billeder, mens du ser på skærmen.

  1. MENU (Kamera- indstillinger1) → [Selvportræt/-udløs.] [Til].
  2. Vip skærmen ca. 180° opad, og vend derefter objektivet mod dig selv.

  3. Tryk på udløserknappen.Du kan også berøre motivet på skærmen.
    Produktet starter selvudløseroptagelse efter tre sekunder.

Tip!

  • Hvis du ønsker at anvende en anden fremføringstilstand end selvudløsertilstanden med 3 sekunders forsinkelse, skal du først indstille [Selvportræt/-udløs.] til [Fra], og derefter vippe skærmen ca. 180 grader opad.